Changes

Jump to: navigation, search

장동윤

138 bytes removed, 3 months ago
no edit summary
* [[경제금융대학]] [[경제금융학부]] 2011학번 휴학중
* 출생일 = {{출생일과 나이|1992|7|12}}
* 출생지 = [[대한민국]] [[대구광역시]]
* 군필
* 종교 = 기독교
* 직업 = 배우
* 활동기간 = 2016년 ~ 현재
* 소속사 = 동이컴퍼니
691
edits

Navigation menu